โรงเรียนอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด

วันที่10 เดือนกันยายน 2563 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนไผ่งามวิทยา

    

    


โดย : วราภรณ์ แก้วผล

16 September 2020