กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานทูบีนัมเบอร์วัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานทูบีนัมเบอร์วัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยาได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะสภานักเรียน และประธานทูบีนำเบอร์วัน ประจำปี 2563


โดย : พรรณทิวา อ่อนหวาน

27 February 2020