ติดต่อสอบถาม/ถามตอบ Q&A

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"แบบฟอร์มติดต่อเรา

กระทู้สนทนา

...
  ธนากร แม่ใจ
     17 พฤษภาคม 2564

        จะติดต่อเรืองการย้ายโรงเรืยนคับของเด็กหญิง นัทธิดา แม่ใจ คับ

  เจ้าหน้าที่ ร.ร.ไผ่งามวิทยา

        รอการติดต่อกลับ


...
  นางวันดี
     7 สิงหาคม 2563

        วันแม่ปีนี้มีจัดก่เจ้า

  เจ้าหน้าที่ ร.ร.ไผ่งามวิทยา

        ในส่วนของการจัดกิจกรรมวันแม่ปีนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉพาะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมในห้องเรียน ตามมาตราการป้องกัน COVID19


...
  นายก้าน
     8 มิถุนายน 2563

        เปิดเทอมเมื่อไหร่ครับ

  เจ้าหน้าที่ ร.ร.ไผ่งามวิทยา

        โรงเรียนไผ่งามวิทยาจะเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ค่ะ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามาตราการการป้องกันเชื้อไวรัส COVID19 อย่างเคร่งครัด


...
  นายทิวัตถ์
     5 พฤษภาคม 2563

        ในการเรียนออนไลน์ที่บ้านผู้ปกครองต้องทำอย่างไรบ้าง

  เจ้าหน้าที่ ร.ร.ไผ่งามวิทยา

        ทั้งนี้ทางโรงเรียนให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เบื้องต้น ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและดูแลในด้านการเรียนการสอนที่บ้านของนักเรียนตามนโยบายดังกล่าวค่ะ


...
  นางสมพร
     20 มีนาคม 2563

        การรับใบประกาศจบการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนชั้น ม.3 ปีนี้จะจัดหรือไม่ อย่างไรคะ

  เจ้าหน้าที่ ร.ร.ไผ่งามวิทยา

        ในการจัดงานวันสำเร็จการศึกษาในปีนี้ของนักเรียนชั้น ม.3 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงมีมาตราการป้องกันเกี่ยวกับ COVID19 โรงเรียนจึงไม่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวแต่ให้นักเรียนมารับใบประกาศที่โรงเรียน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป