ภาษาไทยเรานี้มีคุณค่า โปรดจงมาใช้ให้ถูกสอนลูกหลาน จะดำรงคงไทยให้เนานาน ร่วมสืบสานเอกลักษณ์รักษ์เพื่อไทย

ครูผู้สอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
...

...

...

...

...

...