กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และตระหนักในคุณค่าและมี เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ข่าวสาร


ภาพกิจกรรม

ไม่มีข้อมูล


วิดีโอ

ไวกว่าเครื่องคิดเลข น้องสเตฟาน พิชิตมะเร็ง คว้าแชมป์คณิตศาสตร์โอลิมปิค | ซูเปอร์เท็น | SUPER 10

สารคดี มหัศจรรย์นักคณิตศาสตร์โบราณ

SUPER 10 Season 2 | ศึกคณิตศาสตร์!!! กรรมการ 3 คน พ่ายแพ้เด็กอนุบาล 3


ครูผู้สอน

...

...

...

...

...

...