เพลงโรงเรียน

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"


เพลงโรงเรียน

ไชโยเรา เรานักเรียนไผ่งามวิทยา
สุขจึงหนาภูมิใจไม่หวาดหวั่น
เรียนเราเรียน เล่นเราเล่นเป็นสำคัญ
พวกเรานั้น รู้รักสามัคคี
สีแดงขาว คือสีสถาบัน
พวกเรานั้นภูมิใจเหลือที่
ได้ฝึกฝนเยาวชนเป็นคนดี
เพื่อไทยนี้พัฒนาสถาพร
*กอไผ่งามนั้นคือสัญลักษณ์
สมานสมัครอ่อนโยนตามคำสอน
เรายึดมั่นกตัญญูนั้นแน่นอน
คำครูสอนเตือนใจเมื่อได้กระทำ
พวกเราพร้อมใจในวันนี้
สร้างศักดิ์ศรีเยาวชนไทยให้สูงล้ำ
รวมพลังสร้างความดีชี้แนวนำ
ช่วยสร้างทำสถาบันให้ไทยเจริญ
* ซ้ำ