ข้อมูลอาคารสถานที่

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"


แผนผังโรงเรียน

Responsive image